Ελληνικά Αγγλικά Κενό Facebook Youtube


Κάθε σελίδα του ιστοτόπου www.aikidoofcorfu.com έχει περάσει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:1. Ως προς την ποιότητα της HTML και του CSS (Level 3):

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Valid CSS!2. Ως προς την ποιότητα της προσβασιμότητα για Ατομα με Ειδικές Ανάγκες(ΑΜΕΑ) - Πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) του W3C Web Accessibility Initiative (WAI):

Level Triple-A conformance
*Χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο: Total Validator
3. Ως προς την ποιότητα της προσβασιμότητα για Ατομα με Ειδικές Ανάγκες(ΑΜΕΑ)-Πρότυπο Section 508 US(για τις ΗΠΑ):

Accessibility Section US 508
*Χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο: Total Validator
4. Ως προς την αντίθεση των χρωμάτων: Το on line εργαλείο accesskeys

Το εργαλείο accesskeys είναι κατάλληλο για έλεγχο της αντίθεσης των χρωμάτων για ιστοσελίδες όπου το κείμενο δεν είναι γραμμένο στο φόντο (background) ή με flash. Χρησιμοποιεί αλγορίθμους του Εργαλεία Προσβασιμότητας και Επιδιόρθωσης (Accessibility Evaluation and Repair Tools-AERT). Ο τύπος που προτείνεται από το Συμβούλιο για τον Παγκόσμιο Ιστό - World Wide Web Consortium (W3C,) για τον καθορισμό της φωτεινότητας ενός χρώματος είναι (πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines 1.0):
((τιμή Κόκκινου X 299) + (τιμή Πράσινου X 587) + (τιμή Μπλε X 114)) / 1000
όπου:
δύο χρώματα παρέχουν καλή χρωματική ορατότητα εάν η διαφορά της φωτεινότητάς τους είναι μεγαλύτερη από 125 και η διαφορά της τιμής των χρωμάτων τους είναι μεγαλύτερη από 500. Ο Αλγόριθμος αναλύει το Cascade Ctyle System (CSS) και υπολογίζει την αντίθεση και την φωτεινότητα των χρωμάτων ανάμεσα στο φόντο(background) και στο προσκήνιο (foreground) για κάθε στοιχείο αντικειμένου (Document Object Model ). Η αντίθεση μεταξύ του φόντου και του προσκηνίου θα πρέπει να ξεπερνάει τις προαναφερόμενες τιμές όταν οι ιστοσελίδες προσπελαύνονται από άτομα με προβλήματα όρασης (χαμηλή όραση, αχρωματοψία) ή όταν εμφανίζονται σε ασπρόμαυρη οθόνη.
5. Οργανισμός WebAim - Ποιότητα της προσβασιμότητας για Ατομα με Ειδικές Ανάγκες(ΑΜΕΑ)