MondayThuesdayWednesdayThursdayFriday
19:00-20:3019:00-20:3019:00-20:30